Beru na vědomí
Webová stránka využívá pouze krátkodobé, funkční cookies za účelem správné funkce webu. Nemáme žádné statistiky ani sledování uživatelů. 

Výrobce betonových skořepinových tvárnic,
ztraceného bednění, stropních konstrukcí

Úvodní strana | Kontaktujte nás

 

Plotovka PT20

Plotová tvárnice PT 20 je skořepinová tvárnice, která si zachovává všechny důležité vlastnosti, jen je přizpůsobena vhodnému modulu pro výstavbu plotů a sloupků. Tvárnice se neprolévají betonem, zdí se dnem vzhůru. Jednoduše lze vytvářet sloupky a podezdívky. Tvárnice může být ponechaná jako režné zdivo, naimpregnována, natřena nebo například opatřena tenkovrstvou stěrkou v barvě fasády domu. Její granulometrická struktura si zachovává ideální fyzikální vlastnosti a dobře váže další materiál.

Popis:

Při zdění se všechny  plotové tvárnice ukládají dutinami dolů a maltování se provádí pouze na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice. Zdění se provádí jednoduchou  převazbou s posuvem o polovinu délky tvárnice na maltu či betonovou směs  ve vodorovné spáře 1cm.  Při běžném zdění, kdy nedochází k svislému armování, se kruhový otvor vždy pouze zakryje překlopením tvárnice. V případě proarmování se tvárnice pouze otočí o 180 stupňů a vzniká dutina pro skrytý železobetonový sloupek.Výrobky/PT2

Tabulky k výrobkům/TabulkaPT

 
 
© NEICO, spol. s r.o.,
Všechna práva vyhrazena

© redakční systém Kompletweb
© design Neofema, s.r.o.